ISO-certifiering

2023-07-03

Vi kan nu stolt meddela att OPO Scandinavia har blivit certifierad inom ISO 9001 och 14001. Vad detta innebär kan du läsa mer om nedan.

Vi har nu kvalitetssäkrat vårt arbetssätt på OPO Scandinavia. Vi har sedan tidigare haft egna rutiner på plats, men nu äntligen fått det certifierat och därmed förtydligat vårt arbetssätt internt. Detta omfattar bland annat hur vi hanterar risker, utvecklar produkter och företaget.

OPO kan nu på ett tydligare sätt förmedla att vi är en trygg leverantör för våra kunder.

 

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag. Med ett kvalitetsledningssystem på plats vet du som kund att din samarbetspartner har en strukturerad och seriös verksamhet. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för organisationen och innehåller i OPOs fall policys och manualer som beskriver hur verksamheten leds, tydliga strukturer, processer och arbetssätt. Detta för att säkerställa att tjänster och produkter bibehåller god kvalitet och att kundens intresse står i fokus. Ledningssystemet uppdateras löpande för att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete som leder organisationen framåt.

 

ISO 9001 baseras på 7 principer:

– Kundfokus

– Ledarskap

– Medarbetarnas engagemang

– Processinriktning

 – Förbättring

– Faktabaserade beslut

– Relationshantering

 

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en standard för ett miljöledningssystem som ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. En miljöledning i organisationen innebär ett tydligt fokus på planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av miljöarbetet. På OPO arbetar vi med tydliga miljömål så som hållbar design, hållbart material och hållbara transporter.

Vi säkrar upp att våra leverantörer jobbar efter EU-direktiv och krav från marknaden.

ISO-gruppen som jobbat hårt med certifieringen!

Alla nyheter