OPO Scandinavia stödjer, genom varumärket YOUNG, forskningen av typ 1-diabetes

2023-01-10

Idag är typ 1-diabetes Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga sjukdom hos barn och ungdomar. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till svåra följdsjukdomar och ett förkortat liv. Det enda som kan leda till ett botemedel är forskning.

Barndiabetesfonden arbetar för att öka kunskapen om sjukdomen i samhället och ge stöd till drabbade och anhöriga. Fonden är även den enskilt största anslagsgivaren för forskning kring typ 1-diabetes i Sverige.

Typ 1-diabetes påverkar ögonen och kan leda till synskador. Därför viktigt att regelbundet gå på synundersökningar och för många behövs glasögon. Som producenter av glasögonbågar har OPO Scandinavia har valt att stödja forskning kring typ 1-diabetes genom varumärket YOUNG Eyewear.

Från och med årsskiftet går 5% av varje såld YOUNG-båge till Barndiabetesfonden. Som bidragsgivare är OPO Scandinavia med och bidrar till att forskningen kan gå framåt för att så småningom hitta ett botemedel för typ 1-diabetes.

Barndiabetesfondens generalsekreterare Åsa Soelberg är tacksam för att OPO Scandinavia hjälper till att synliggöra frågan typ 1-diabetes och att de kommer att ge en summa per såld glasögonbåge. Det är ett jättefint initiativ menar hon.
– Vi överlyckliga över den här fantastiska möjligheten som OPO Scandinavia ger oss. De är med oss i kampen mot typ 1-diabetes och bidrar till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen, säger Åsa.

Läs mer on YOUNG här.

Alla nyheter